1. Báo cáo tổng kết 2017 (tập tin đính kèm)

Bao Cao TKet cty 2018 HNNLĐ

2. Tình hình tài chính năm 2017: (tập tin đính kèm)

Báo cáo tài chính 2017

3. Các phụ lục

Báo cáo Thông tin Doanh nghiệp 2017 – PHỤ LỤC VIII

4. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *