I. Báo cáo thông tin các Phục lục IV, Phục lục V,  Phục lục VIII, Phục lục X

Báo cáo Thông tin Doanh nghiệp 2016: (tải về tập tin bên dưới)

Các phục lục thông tin 2016

II. Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2016, Tải về tập tin bên dưới

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *