1. Báo cáo Tổng kết năm 2018 (Tải file bên dưới)

Bao Cao TKet cty 2018

2. Báo cáo Tài chính

báo cao tài chính 2018

3. Các thông tin công bố khác

BCao Phục lục IV công bố thông tin

Báo cáo Thông tin Doanh nghiệp PLỤC VIII, PLục X

4. Kết quả sản xuất kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *