Báo cáo tài chính của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2017

tải về file bên dưới

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

DN – BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Thực hiện: BAFOCO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *