Hiện nay Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BRVT có gói đấu giá “Quyền khia...
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu thông báo đấu giá lô rừng tràm trồng năm 2015, diện tích 12,5 ha, Tiểu khu 37, Ấp Bình Thắng, xã Bình Châu. RSM...