CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BÀ RỊA – VŨNG TÀU

  • Quản lý, bảo vệ, xây dựng và khai thác rừng trồng;
  • Trồng – chăm sóc, khai thác cây cao su chế biến, mua bán mủ cao su