THÔNG BÁO

LỰA CHỌN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

 

      Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo có nhu cầu lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản với nội dung như sau:

  1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định, thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản:

– Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

– Địa chỉ: 98 – Quốc lộ 55, khu phố Phước Hoà, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  1.    Thông tin về tài sản: Giá trị cây đứng rừng trồng Keo lai thuộc Công ty  TNHH MTV Lâm Nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể:
TT Tên tài sản Địa điểm-Khu vực Năm trồng Diện tích (ha)
01 Giá trị cây đứng rừng trồng Keo lai Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-VT 2018 276,36
  1. Mục đích thẩm định giá tài sản: phục vụ đấu giá bán tiêu thụ tài sản rừng trồng Keo lai
  2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: Hồ sơ đăng ký thể hiện các tiêu chí sau:

        – Đơn vị thẩm định giá phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài Chính.

        – Đơn vị thẩm định giá không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

       – Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hiện hành của Bộ Tài Chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

       – Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,…

      – Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói hợp lý, cạnh tranh, phù hợp quy định pháp luật( đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá,…)

      – Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định,…

(Kèm theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm lựa chọn tổ chức thẩm định giá của Công ty)

  1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký:

      – Thời gian: từ 8 giờ ngày 24/01/2024 đến hết 17 giờ ngày 31/01/2024 (trong giờ hành chính)

      – Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức-hành chính, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu.

      – Địa chỉ: 98 – Quốc lộ 55, khu phố Phước Hoà, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

    Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo để các đơn vị, tổ chức đủ điều kiện thực hiện thẩm định giá tài sản được biết và đăng ký.

file tiêu chí: BangTieuChiDanhGia

 

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NGÀY 05/02/2024

  1. Thong Bao KQ LCTC ThamDinhGia
  2. Quyet Dinh Phe Duyet Ket Qua TCThamDinhGia

 

 

 

Tin BAFOCO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *