Để bổ sung thành viên Ban Giám đốc Công ty (do Ông Đinh thiên Duy, nguyên Phó Giám đốc đã nghỉ hưu theo quy định), ngày 04 tháng 7 năm 2023 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BRVT đã tổ chức công bố quyết định số 79/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên công ty về việc bổ hiệm vụ Phó Giám đốc Công ty.

       Tại buổi Công bố quyết định, Ông Mai Văn Hoa – Chủ tịch HĐTV và ông Trần Đăng Thảo – Giám đốc Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng.

       Ông Huỳnh Phương Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BRVT kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Với quyết định bổ nhiệm này, Ban giám đốc Công ty gồm có 03 đ/c: ông Trần Đăng Thảo – Giám đốc, ông Nguyễn Minh Hải – Phó Giám đốc và ông Huỳnh Phương Dũng.

       Ông Huỳnh Phương Dũng có trình độ Thạc sĩ luật, từng được phân công nhiều vị trí công tác tại công ty như: Phó Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Chủ tịch CĐCS Công ty.

 

Tin BAFOCO