Thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu. Vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2023, tại  phòng họp Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BRVT  Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam đã tổ chức đấu giá thành công lô 217,51 ha cây cao su.

Việc đấu giá thanh lý vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện theo kế hoạch chuyển đổi cây trồng của Công ty đối với một số diện tích cây cao su không đạt năng suất và hiệu quả để chuyển sang mô hình khác hiệu quả hơn.

Tại buổi đấu giá có sự tham dự của Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BRVT và các đơn vị tham gia đấu giá. Cuộc đấu giá đã diễn ra theo đúng quy định và có kết thành công theo kết hoạch do đơn vị trung gian tổ chức – Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam.

Một số hình ảnh cuộc đấu giá: