THÔNG BÁO

LỰA CHỌN NHÀ THẦU THI CÔNG

CÀY PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG TRỒNG KEO LAI

 

            Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo về việc lựa chọn nhà thầu thi công cày phòng chống cháy rừng trồng Keo lai, cụ thể như sau:

            1 Giá trị (giá trần), khối lượng các gói thầu:

Gói 1: 227.565.800 đồng/295,54 ha; Gói 2: 326.616.000 đồng/408,27 ha;  Gói 3: 273.260.900 đồng/329,23 ha; Gói 4: 314.493.400 đồng/365,69 ha; Gói 5: 312.282.000 đồng/346,98 ha.

            2 Yêu cầu đối với hồ sơ tham gia dự thầu

Giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp; 01 bảng chào giá và hồ sơ năng lực theo tiêu chí lựa chọn nhà thầu.

           3 Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia

           – Thời gian nộp hồ sơ: Từ 08 giờ 30, ngày 27/02/2023 đến trước 15 giờ, ngày 03/3/2023.

           – Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 98, Quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Số điện thoại: 0245.874175.

           Ghi chú: chi tiết xem các file kèm theo: 

           1. Thông báo: TB lựa thầu PCCR 2023

           2. Hồ sơ Hồ sơ