Thực hiện theo Kế hoạch số 372/LĐLĐ của Liên Đoàn Lao Động huyện Xuyên Mộc về việc tham gia “Hội thao Công nhân, viên chức, lao động vui, khỏe” huyện năm 2023, chào mừng Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công Đoàn huyện Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Vào lúc 07 giờ 00 ngày 25 tháng 05 năm 2023, Công đoàn cơ sở công ty đã triệu tập 15 Đoàn viên tham dự hội thao, để tham gia giao lưu cùng với 24 Đơn vị trên địa bàn LĐLĐ huyện Xuyên Mộc. 

Đoàn Công ty Lâm nghiệp BRVT tham gia tất cả 04 nội dung, kết quả đạt được 01 giải nhất và 01 giải nhì. Hội thao đã thành công tốt đẹp, thu hút được đông đảo CNVLĐ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tham gia thi đấu, giao lưu.

Tin BAFOCO