Thực hiện theo Kế hoạch số 72/KH-LĐLĐ ngày 28/3/2022 của LĐLĐ huyện Xuyên Mộc về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 21/KH-LĐLĐ ngày 9/9/2022 của LĐLĐ huyện Xuyên Mộc về việc Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; Căn cứ kết quả cuộc họp giữa BCH- CĐCS và Cấp ủy Chi bộ Công Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp BRVT  ngày 27/02/2023 về việc giới thiệu nhân sự để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội CĐCS bộ Công Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp BRVT nhiệm kỳ 2023-2028.

ảnh 1. Đại biểu dự Đại Hội CĐCS CTy

           Vào lúc 14 giờ 30, ngày 30 tháng 3 năm 2023, Đại hội Đại biểu CĐCS Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đã được tổ chức long trọng tại văn Phòng Công ty. Về tham dự Đại hội CĐCS Cty lần thứ 14 có ông Văn Vũ, Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Xuyên Mộc cùng tập thể Ban lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp BRVT (Ông Mai Văn Hoa – Bí thư CB, Chủ tịch HĐTV; Ông Trần Đăng Thảo TV.HĐTV kiêm Giam đốc; Ông Nguyễn Minh Hải – TV.HĐTV kiên PGĐ; ông Lê Tiến Thịnh- Kiểm soát viên), các vị khách mời và 35 đại biểu là đoàn viên đại diện cho 96 CNVLĐ trong toàn Công ty về thăm dự.

ảnh 2. BCH.CĐCS khoá 14 ra mắt Đại hội

ảnh 3. BCH khoá mới tặng quà Ban lãnh đạo CTy

         Đại hội diễn ra trong một buổi, Đại hội đã thông qua và thảo luận đóng góp dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018- 2023. Đã bầu được Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 với 07 Đ/c, bà Nguyễn Thị Kim Nhung, đã được Đại hội tín nhiệm Bầu trực tiếp làm Chủ tịch CĐCS khoá 14; Đồng thời đã bầu được 02 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Tin BAFOCO