Ngày 6 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1398/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp loại donah nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước năm 2015.

             Theo Quyết định số 1398/QĐ-UBND, trong năm 2015 công ty TNHH MTV được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại doanh nghiệp: loại B. Đây cũng là thành công của tập thể CNVCLĐ trong toàn công ty trong thời gian qua. Do trong năm 2015, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ nhiều yếu tố khác nhau như: thời tiết nắng hạn kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch khai thác rừng và khai thác mủ cao su của công ty; giá mủ cao su trên thị trường liên tục giảm… Nhưng Công ty đã hoàn thành được nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2015.

    QĐ xếp loại doanh nghiệp của UBND tỉnh BRVT

Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2015 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT

Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2015 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT

Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2015 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT

Tin BAFOCO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *