Sau thời gian nghỉ lễ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, ngày 11 tháng 02 năm 2019 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức họp mặt đầu...
Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Chi bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 đồng chí (Đ/c Nguyễn Thị...
Thực hiện theo quy định của Luận An toàn vệ sinh Lao động năm 2015, ngày 01 tháng 10 năm 2018 Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp BR – VT đã phối...
Nhân dịp năm mới 2018, ngày 14 tháng 02 năm 2018 ( nhằm ngày 29 tháng 12 năm 2017 âm lịch ) lãnh đạo Công ty cùng CĐCS tổ chức thăm và chúc Tết...
Nhằm ôn lại truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, động viên chị em tích cực, hăng hái thi đua lao động sản...
Thực hiện Hướng dẫn số 75/HD-LĐLĐ ngày 28/02/2017 của Liên Đoàn lao động tỉnh BR-VT hướng dẫn công tác nhân sự ban chấp hành tại đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại...
Nhân dịp ngày kỷ niệm Thương binh – Liệt sĩ 27 tháng 07 năm 2017, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng Công đoàn cơ sở công...
Ngày 09 tháng 05 năm 2017, Đoàn thẩm tra xét đối tượng giao khoán đất rừng sản xuất, đã tổ chức buổi họp tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng...